Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  1. Σωτήρης Μανιαδάκης
  2. Άκης Καραϊωσηφίδης
  3. Παύλος Ρουσσιάκης
  4. Ηλίας Γραμματικόπουλος
  5. Στεφάνος Παπαμιχαήλ
  6. Μαρία Ανδρεοπούλου
  7. Παναγιώτης Χαβατζόπουλος
  8. Παναγιώτης Τζόλας