Αξιότιμοι κύριοι,

Κατά την συνάντηση των μελών του υπό ίδρυση του ανωτέρω Συλλόγου αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων ότι : Ιδιώτης θα αναλάβει την δαπάνη για την σύνταξη της εν θέματι μελέτης για λογαριασμό του Δήμου Αμαρουσίου.

Όπως διαπιστώθηκε στην ανωτέρω συνάντηση (27-9-2010), τα προβλήματα της υπόψη περιοχής είναι πάρα πολλά και χρονίζοντα.

Θεωρώ ότι ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, επίσης σοβαρότατο είναι και το πρόβλημα το ποιος θα συντάξει την υπόψη μελέτη, αφού αυτή δεν είναι μονοσήμαντη.

Είναι γνωστό ότι η υπόψη περιοχή θεσμοθετήθηκε πολεοδομικά, ως περιοχή Αμιγούς κατοικίας.
Παρά την παραπάνω θεσμική δέσμευση της Πολιτείας, στην περιοχή έχουν συσσωρευτεί δεκάδες : Εμπορικά κέντρα, Γραφεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αθλητικές εγκαταστάσεις γενικότερου ενδιαφέροντος και χρήσης, χώροι αναψυχής κλπ. που έχουν καταστρατηγήσει και ακυρώσει κάθε πλεονέκτημα και έννοια της Αμιγούς κατοικίας και έχουν διαλύσει τον ιστό της οικιστικής περιοχής.

Οι κυκλοφοριακές συνθήκες και άλλες οχλούσες δραστηριότητες, από τις παραπάνω χρήσεις, οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής έχουν καταστεί αφόρητες και επικίνδυνες, τόσο για την υγεία τους, όσο και για την σωματική τους ακεραιότητα. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, μας ξαφνιάζει και το όψιμο ενδιαφέρον της Δημοτικής αρχής, ότι προβαίνει σε μελέτη του κυκλοφοριακού προβλήματος (που από χρόνια εκκρεμεί).
Αλλά λόγω οικονομικών δυσχερειών του Δήμου (!) και λόγω επείγοντος, (μετά από μια πενταετία περίπου καθυστέρηση), η μελέτη αυτή θα χρηματοδοτηθεί από κάποιον ιδιώτη ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει σοβαρή εμπορική δραστηριότητα στην υπόψη περιοχή !

Αν αληθεύουν τα ανωτέρω, τα ερωτήματα είναι, ποια συμφέροντα θα εξυπηρετεί η υπόψη μελέτη, αφού εξαρτάται και ποιους παράγοντες θα λάβει υπόψη της ήτοι :

  • Των Κατοίκων ή
  • Των εμπορικών κλπ. δραστηριοτήτων


Κύριοι,

Παρακαλώ να γνωρίσετε στην Δημοτική αρχή τα παρακάτω :

«Στο χωρίο μας λένε για κάτι τέτοιες περιπτώσεις ότι : όσο άκακος κι αν είναι ο λύκος, δεν μπορεί να φυλάει πρόβατα, όχι γιατί δεν έχει καλή πρόθεση (μόνο) να τα φυλάξει, αλλά και γιατί δεν γίνεται πιστευτός από τα πρόβατα (!) τα οποία από το φόβο τους, θα το βάλουν στα πόδια».

Μετά τα παραπάνω καλό θα είναι η Δημοτική αρχή και σεις να λάβετε υπόψη σας σοβαρά, την εκδηλωθείσα ήδη δυσπιστία των κατοίκων για μια τέτοια ενέργεια της Δημοτικής αρχής, ανεξαρτήτως των αγαθών προθέσεων του οιαδήποτε ιδιώτη ή ιδιωτικής επιχείρησης που έχει και συμφέροντα στην περιοχή αντικρουόμενα προς τις απαιτήσεις της αμιγούς κατοικίας.

Η παρούσα επιστολή, αν κρίνετε σκόπιμο, μπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Με τιμή,

Μ. Κωνσταντάκος
Κάτοικος Περιοχής